Inqubo Yesicelo Ubuzwe be-Saint Lucia


Inqubo Yesicelo Ubuzwe be-Saint Lucia


I-Citizensity by Investment Board izocubungula isicelo sokuba yisakhamuzi futhi umphumela kungaba ukunikela, ukwenqaba noma ukubambezela isizathu, isicelo sokuba yisakhamuzi ngotshalomali.
 • Isikhathi esilinganiselwe sokusebenza kusuka kokuthola isicelo sokwaziswa ngomphumela siyizinyanga ezintathu (3). Lapho, ezimeni ezihlukile, kulindelwe ukuthi isikhathi sokusebenza sizoba ngaphezulu kwezinyanga ezintathu (3), umenzeli ogunyaziwe uzokwaziswa ngesizathu sokubambezeleka okulindelekile.
 • Ukufaka isicelo sokuba yisakhamizi ngokutshala imali kufanele kuthunyelwe nge-elekhthronikhi futhi kuprintiwe ngumenzeli ogunyaziwe egameni lomfakisicelo.
 • Zonke izicelo kumele zigcwaliswe ngesiNgisi.
 • Yonke imibhalo ethunyelwe nohlelo lokusebenza kumele ibe seLimini lwesiNgisi noma oluhunyushiwe oluqinisekisiwe olimini lwesiNgisi.
  • QAPHELA: Ukuhumusha okuqinisekisiwe kusho ukuhumusha okwenziwe ngumhumushi osezingeni elifanele osemthethweni ngokusemthethweni, i-ejensi kahulumeni, inhlangano yamazwe omhlaba noma isikhungo esifanayo sezomthetho, noma uma senziwe ezweni lapho kungekho bahumushi abagunyaziwe ngokusemthethweni. Ukuhumusha okwenziwe yinkampani enendima noma ibhizinisi layo elisebenza ngokuhumusha okuhle.

Inqubo Yesicelo Ubuzwe be-Saint Lucia

 • YONKE imibhalo edingekayo edingekayo kufanele ifakwe kwizicelo ngaphambi kokuba icutshungulwe yiyunithi.
 • Zonke izicelo kumele zihambisane nokucubungula okungafuneki okubuyiselekayo nemali ekhokhiswayo yomfakisicelo omkhulu, umngane wakhe womshado kanye naloyo nalowo ohlinzekwayo ofanelekayo.
 • Amafomu ezicelo angagcwalisiwe azobuyiselwa kumenzeli ogunyaziwe.
 • Lapho isicelo selungelo lokuba yisakhamuzi selunikezwe, iYunithi izokwazisa umenzeli ogunyaziwe ukuthi imali efanelekile yokutshalwa kwezimali kanye nezimali ezikhokhwayo zikahulumeni kufanele zikhokhwe ngaphambi kokuba kunikezwe iSitifiketi Sobuhlali.
 • Lapho isicelo senqatshiwe, umfakisicelo angafaka, ngokubhala, acele ukubuyekezwa nguNgqongqoshe.