Izakhamizi Saint Lucia Legislation

Izakhamizi Saint Lucia Legislation

Uhlelo Lwezakhamizi zaseSanta Lucia ngohlelo Lokutshalwa Kwezimali lwasungulwa ngoZibandlela wezi-2015 luvuselela ukwedluliswa koMthetho Nombolo 14 ka-2015, Umthetho Wokuxhashazwa Kwezimali Ngomthetho Wokutshala izimali ngomhla zingama-24 ku-Agasti 2015. Inhloso yalo mthetho ukusiza abantu ukuthi bathole izakhamuzi zaseSanta Lucia ngokubhaliswa okulandelayo utshalomali olufanele eSanta Lucia nakwizindaba ezihlobene ..